Descripció:Descobreix a l’aula la nanociència i la nanotecnologia amb aquest kit dissenyat per vincular conceptes i aplicacions nano amb diferents àmbits curriculars. L’experiència combina una metodologia experimental, per a què els alumnes provin en primera persona, i una plataforma en línia, per a què aprofundeixin i descobreixin investigacions d’actualitat relacionades.
Observacions: Hi ha dos dossiers, un dirigit al  professor (16428) i un per als alumnes (16429).

Més informació...

 

DescripcióMaterial dissenyat per l'estudi d'ones sonores, es pot "observar visualment" el concepte de longitud d'ona.
ObservacionsAmplificador (81110) i generador de funcions (81214).
Experiència

DescripcióUlleres per observar imatges tridimensionals (amb relleu) a partir de fotografies dobles preses des d'angles diferents.