Descripció: Aparell per mesurar la concentració de diòxid de carboni.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. Permet fer lectures al moment o bé enregistrar-les periòdicament i analitzar-les posteriorment amb el programari que s'adjunta.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús