Descripció: Aparell que permet mesurar la Il·luminació real i no subjectiva d'un ambient. La unitat de mesura és el lux (lx).
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús