DescripcióMesura a distància la temperatura de la superfície d’objectes a partir de la seva emissió de llum infraroja.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. El rang de mesura va de –30 oC a 260 oC. Enregistra les temperatures màxima, mínima, mitja i diferencial.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús

 

Descripció: Aparell per mesurar temperatures simultàniament. Es poden fer captures de dades temporitzades i exportar-les posteriorment per analitzar-les.
Observacions: Pertany a la Motxilla bioclimàtica. Només disposa de dues sondes i no es poden utilitzar submergides en líquids.

Fitxa tècnica
Activitat de familiarització
Manual d'ús