Descripció: Tub de raigs catòdics amb molinet, amb creu de malta, tubs de descàrrega. amb dossier del professorat.
Observacions: Conjuntament amb la font d'alta tensió 81128.
Dossier raigs catòdics Dossier espectroscòpia
Nova proposta didàctica