Escacs
Els escacs és  una activitat transversal que desenvolupa hàbits positius i que pot ajudar a l'aprenentatge escolar i afavorir aspectes clau del rendiment escolar i incidir en l'emergent formació del caràcter dels alumnes.
Disposem de 8 taulers amb les corresponents figures en servei de préstec.

Qui pot jugar? Alumnes a partir del cicle mitjà