Calculant tots som iguals 2Recull de 20 jocs que conformen el material didàctic d'un crèdit de reforç de càlcul mental per a 1r Cicle d'ESO. Les operacions que es proposen són: addició, subtracció, multiplicació, divisió, potenciació i radicació. Són jocs que afavoreixen la relació entre alumnes i faciliten l'atenció individualitzada; inclou jocs autocorrectius. Conté un dossier amb material per al professorat, guia didàctica, graelles d'avaluació i material fotocopiable de treball per a l'alumnat.
Nivell: Secundària
[+] Informació