Maleta "Projecte Cos Humà"

Maleta que permet tractar continguts bàsics relacionats amb el cos humà, desenvolupant competències transversals pròpies de l’etapa de primària. Està pensat per a alumnes de cicle inicial de primària i si bé proposa activitats per a treballar dues setmanes, es pot adaptar fàcilment a diferents situacions. El material es presenta en català i en anglès de manera que es pot utilitzar en programes d’introducció de la llengua anglesa com a llengua vehicular d’aprenentatge.
Conté el dossier amb les propostes de treball per al professorat, els experiments proposats i les fitxes de treball i d’avaluació de l'alumnat, cronòmetres, puzle, tenda de campanya, fonendoscopi, esquelet i òrgans, llibres de consulta i targetes de vocabulari.
Nivell: Cicle Inicial de Primària

[+] Informació