Menú novetats

Capsa de plàstic que conté 3 titelles (carter, cuiner i metgessa) i alguns objectes (culleres de fusta, xeringa, paquets i carta) i full amb possibles activitats.
Material pensat per afavorir la pràctica de l'expressió oral. Es presenta una mostra de vocabulari i possibles expressions relacionats amb cadascun dels titelles.

.