Menú novetats

Sanchez García, Coia; [coordinació];
H2O, 2011
CD que conté un conjunt de fitxes didàctiques amb activitats sobre drets humans i l'aigua al planeta Terra per treballar les competències bàsiques a totes les matèries de 3er i 4rt d'ESO.

.

Es donen orientacions per analitzar de forma crítica les idees que es transmeten en els llibres de text i com aplicar-la a l'aula. Hi ha un recull de recursos que complementen els procediments de les activitats, definicions i dades dels conceptes treballats i bibliografia recomanada sobre la temàtica. Per últim, s'exposen set casos detallats de realitats sobre l'aigua a: Les Illes Balears, Colòmbia, el Salvadors, Palestina, Marroc, Amazònia i Perú.