Menú novetats

Grup de "El Sac"
Picap, 2011
Recull de 19 cançons infantils populars catalanes. Els títols són: " Ball rodó"," La Balanguera"," Ball cerdà"," La Malamanya"," Volta cap aquí", "Dalt del diri"," Ball dels mocadors"," Ball de la cercavila"...

.

... "La xica bonica"," A la vora de la mar"," Xiriminimi"," Lo peuet", "Ball de l'escombra", "Ball de bedriol"," La mestressa"," El rotlletó"," El ball de Ferriol"," Ballano", "El tio fresco"