Menú novetats

Coelho, Elizabeth; Oller, Judith; Serra, Josep M.
Horsori; 2013
Guia pensada per ajudar al professorat que treballa amb alumnat de procedència cultural i lingüística diversa. Ofereix exemples i propostes de plans i programes educatius adequats a grups amb alumnat d’aquesta tipologia.

Llegiu-ne més...