Menú novetats

Gratacós, Pep; Ugidos, Pilar
Fundació Jaume Bofill, 2011
Analitza com es genera l'exclusió i el fracàs escolar dels alumnes que pertanyen a minories ètniques. A partir dels resultats d'investigacions etnogràfiques, de l'anàlisi de pràctiques escolars i...

.

... de la constatació de la gran influència que tenen les idees, conductes i accions del professorat en les condicions escolars que contribueixen a l'èxit educatiu de tot l'alumnat.