Menú novetats

Baiges, Blanca; Garcia, Gemma; Seguí, Tomeu; [il.lustrador]
Cruïlla, 2008
Quatre quaderns per desenvolupar les estratègies de comprensió lectora a ESO. Cada unitat comença amb un text continu o discontinu, a continuació, presenta activitats de comprensió lectora del text...

.

... que tenen les finalitats de recuperar informació, interpretar i reflexionar. Finalment, presenta activitats sobre alguna tècnica d'estudi que faciliti el processament de la informació.  Les unitats tracten sobre els temes de la vida del món adolescent. El plantejament de les unitats és el mateix que el dels models de les proves PISA.