Menú novetats

Portellano, José Antonio; Quirós, Juanmiguel;
CEPE; 2011
4 quaderns de fitxes per a la rehabilitació de la disgrafia. Les fitxes de treball tracten aspectes de psicomotricitat global i fina, percepció, visomotricitat, grafomotricitat i grafoescriptura. Els exercicis es presenten seqüenciats en 4 nivells de complexitat...

Llegiu-ne més...