Menú novetats

Homs, Montse; Macià, Eugènia
Àlber, 2011
Avaluar els aspectes més importants: sentir i articular el so, relacionar so amb la grafia i dominar la mecànica per formar paraules, amb l’objectiu final de comprendre el text escrit.

.

És una prova sumativa (cada nou full inclou els continguts dels fulls anteriors) i adaptable a les característiques de l’alumnat. Es pot passar individualment o a tot el grup classe.