Menú novetats

Jáudenes, C.; [direcció]; Patiño, I.; Cerrudo, M.; [equip tècnic]; [et. al.]
Confederación española de familias de personas sordas, 2011
Guia que aporta un marc teòric de referència per l'abordatge global i interdisciplinar de la sordesa, des del primer moment de la seva detecció i diagnòstic, per complir el principi d'inclusió educativa.

.

El llibre mostra com la possibilitat de rebre una adequada atenció audioprotèsica i logopèdica en les fases prèvies i de manera precoç, tindrà un impacte positiu sobre el desenvolupament de l'alumnat amb sordesa, que si rep els instruments cognitius necessaris, pot participar en igualtat de condicions en la seva escolaritat. El llibre explica el problema de la sordesa a través dels següents capítols: la prevenció, la detecció, el diagnòstic, el tractament, la inclusió educativa i l'avaluació.