Menú novetats

Bach, Francisca; Berdejo, María José
Lebón; 2008
Material per treballar l’exp. oral, la lectura comprensiva i l’exp. escrita. Està basat en unes breus històries adequades a l’edat de l'alumnat en les quals apareix amb freqüència una determinada lletra i/o so.

.

Els temes i personatges que apareixen són independents entre ells, de tal manera que l’educador és qui tria l’ordre dels capítols segons les necessitats de l’alumne o grup d’alumnes. Cada tema consta de dos apartats: exercicis de lectoescriptura i exercicis de comprensió i cada apartat conté tres exercicis. A l’annex s’hi troba la fitxa d’avaluació.