Menú novetats

Bach, Francisca; Berdejo, María José
Lebón; 2011
Material per a treballar la lectura comprensiva, ampliar vocabulari i millorar l’expressió escrita. Les històries són la correspondència entre dues amigues, però només es llegeix les cartes d’una d’elles.

.

A cada carta, la protagonista planteja diferents situacions a les que s’ha hagut d’enfrontar i ens exposa els seus dubtes i els seus nombrosos interrogants davant de la vida. Els temes que apareixen són independents entre si però convé seguir l’ordre de presentació proposat per les autores ja  que existeix una mínima seqüenciació temporal que és millor respectar. L’avaluació de cada tema pot ser quantitativa i qualitativa gràcies a la fitxa d’avaluació que permet un control detallat dels seus encerts i errors.