Menú novetats

Deó, Francesc-Josep
AulaMèdia. Educació en comunicació; 2011
Recull de vint-i-dos articles curts sobre diferents aspectes dels mitjans de comunicació. Estan fets amb la intenció d’acostar-nos al treball dels periodistes, reflexionar sobre la tecnologia que utilitzen els mitjans...

.

... de comunicació, subratllar la necessitat d’una educació en comunicació en el currículum escolar del segle XXI, fixar-nos amb els nous símbols de l’estatus social com són els dispositius mòbils i apropar-nos a la realitat que mostren les pantalles.