Menú novetats

Bernadet, Jaume; [coord.]; Claret Degollaga, Olga; Ipas Menal, Vicky; [et al.]
Edebé, 2011
Exposició d'un projecte educatiu per educar en la interioritat. El llibre esà dividit en tres blocs. El primer introdueix un marc teòric on explica i justifica el treball en la interioritat en els adolescents.

.

El segon bloc exposa l'experiència d'aquest projecte en l'institut: les fases i els objectius del procés, els recursos materials, els agents educatius i la forma d'avaluació. El tercer bloc està format per un annex de 32 fitxes de les activitats que es van fer a l'escola per tal de dur a terme aquest projecte. Al ser un contingut transversal, les activitats es treballen des de diverses àrees com Educació Física, Religió, Música, Tutoria i Educació Visual i Plàstica.