Menú novetats

Martí, Jordi
Graó, 2012
Llibre que es dirigeix principalment als mestres d'educació primària, i als estudiants de mestre. Té com a principal propòsit actuar de tornaveu del conjunt de reflexions, models teòrics i resultats empírics procedents de la investigació educativa que sovint queden allunyats de l'aula.

.

D'aquesta manera vol contribuir a l'actualització del seu coneixement didàctic, al mateix temps que aspira a estimular una necessària, i fins i tot urgent, avaluació crítica de les concepcions i els models d'ensenyament de les ciències que encara predominen a primària. Tot i que ric en exemples, es tracta bàsicament d'un "llibre de teoria".