Menú novetats

Guasch, Oriol; Ribas, Teresa; Milian, Marta; [et al.]
Graó, 2012
Monogràfic centrat en esbrinar quins desenvolupaments teòrics han informat l’evolució de la metodologia dels treballs per projectes, com aquests han donat resposta a nous reptes en la ...

.

formació lingüística i literària i com s’han beneficiat dels nous recursos tecnològics. Els articles del monogràfic són: “Projectes de treball per ensenyar i aprendre llengua i literatura", “El model de seqüència didàctica vint anys després”, “La formació de lectors literaris a través de les seqüències didàctiques en forma de projecte”, “Les TIC en les seqüències didàctiques de llengua i literatura”, “Una radionovel•la a l’aula d’acollida”, “Cartas de ida y vuelta”, “Un espai de reflexió i recerca gramatical al voltant dels temps verbals del passat a quart d'ESO”. Altres articles són: “L'ensenyament de la gramàtica”, “L'avaluació dels aprenentatges lingüístics: una aproximació inicial” i “Les xarxes socials com a recurs educatiu”.