Menú novetats

Carpena, Anna
Eumo, 2012
Reedició revisada i ampliada d’ “Educació emocional a primària”. Incorpora programacions per competències i inclou un apartat per tractar el dol. Aporta les eines perquè les famílies, els mestres...

 

i totes les persones amb responsabilitat educativa puguin incorporar la dimensió emocional en l’educació dels infants. El llibre s’estructura en 4 grans blocs temàtics: autoestima, gestió d’emocions i de sentiments, empatia i resolució positiva de conflictes. Cada bloc consta d’un apartat teòric, que pretén contribuir a la reflexió sobre la pràctica educativa, i un altre de pràctic, que inclou un bon nombre de propostes, activitats i recursos d’intervenció psicoeducativa.