Menú novetats

Fontich, Albert
Cruïlla, 2011
Quatre quaderns centrats en el treball de les competències curriculars, tenint com a referència el projecte PISA. Es fa una proposta d'activitats emmarcades en situacions reals ...

.

molt properes a la realitat de l'alumnat i, a més de la competència matemàtica, treballa simultàniament les altres competències: la presa de decisions, la lògica, l'habilitat lectora...