Menú novetats

Botías, Francisco; Higueras, Alfonso Manuel; Sánchez, Juan Francisco
Wolters Kluwer; 2012
Guia pràctica per a l’educació inclusiva. És un instrument de suport a l’aula per als mestres de pedagogia terapèutica i per a tutors d’alumnes, des de la perspectiva de la diversitat.

Llegiu-ne més...

.