Menú novetats

Camps, Montserrat; [coordinació]; Almagro, maribel; González, Ester; Pascual, Carme
Barcanova; 2010
Sèrie de sis quaderns, un per a cada curs d'Educació Primària, en els que es pretén que l'alumnat arribi a produir textos escrits de diferents tipologies relacionats amb el context social i cultural.

.

S'estructuren en vuit unitats cada un, en els quals es guia l'alumne en el seu procés creatiu. Mitjançant una plantilla d'autocorrecció es donen pautes que ajuden a planificar i a revisar els textos produïts.